historia agaty…

Nasza córka, Agata, ma wrodzoną wadę serca o nazwie tetralogia Fallota (ToF). W związku z tym konieczna była jej operacja, którą wykonano w październiku 2003 roku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Niestety, podczas operacji doszło do niedotlenienia i z powodu powikłań rozwinęło się u niej dziecięce porażenie mózgowe (MPD).

Agatka potrzebuje złożonej i kosztownej rehabilitacji prowadzonej w specjalnym ośrodku. W tymże ośrodku nasza córka ćwiczy w specjalnym kombinezonie – Thera Suit. Koszt jednego dziesięciodniowego turnusu jest bardzo duży, na dzień dzisiejszy to ok. 5.500/6.000 zł. Jednakże zajęcia przynoszą bardzo dobre efekty – Agata zaczyna samodzielnie poruszać się na wózku, zaczyna chodzić, wzmacniają jej się nogi i trochę więcej zaczyna mówić.

Aby móc dalej prowadzić tą rehabilitację, potrzebne są spore środki. W związku z tym, że taka terapia nie jest refundowana przez NFZ, wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o przekazanie 1% swojego podatku właśnie na rehabilitację Agaty.

W celu przekazania 1% podatku, wystarczy w rocznym rozliczeniu w formularzu PIT w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę organizacji i numer KRS 0000177517 oraz dopisek Zmuda Agata. Fundacja pomagająca zbierać środki na rehabilitację Agaty to Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem”     w Warlubiu ul. Szkolna 8.

Ponadto dobrowolne wpłaty można dokonywać na konto w/w Stowarzyszenia. Bank Spółdzielczy w Nowem O/Warlubie nr r-ku : 34 8173 0005 2002 0007 7842 0001         dopisek Agata Zmuda

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc – nawet tą najmniejszą. Każdy rodzic wie, jakim smutkiem napełnia serce rodzica choroba dziecka, a zwłaszcza tak poważna, i jak bardzo chce się zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka oraz to, jak każdego dnia się może rozwijać i stawiać kolejny krok w dorosłość. Dlatego uprzejmie prosimy o wsparcie leczenia naszej córeczki – takie odliczenie nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów, a jej bardzo pomoże.